Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Bestyrelsen og redaktionen

Selskabets bestyrelse

Frank Allan Rasmussen (formand)
Henrik Harnow (næstformand)
Lene Skodborg
Søren la Cour Jensen
Jørgen Hegner Christiansen
Nis Zeeberg (kasserer)
Ellen Braae

Sekretær:
Alfred Nørregaard

Selskabets redaktion

Henrik Harnow (ansvarshavende redaktør)
René S. Christensen (anmeldelser)
Jørgen Hegner Christiansen
Søren la Cour Jensen
Morten Pedersen (genanvendelse af industribygninger)
Lene Skodborg