Om

Selskabets formål er at vække almen interesse for udforskning og dokumentation af industrialismens historie og for bevaring af industrialismens bygninger, anlæg, maskiner, boliger og miljøer. Dette sker ved afholdelse af fysiske som virtuelle foredrag, møder og ekskursioner gerne i samarbejde med bl.a. museer, trykt og digital udgivelse af skrifter eller anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser eller andre former for aktiviteter.

Fra formanden

For Selskabet startede året godt. Fabrik&Bolig 2023 udkom og i februar blev formanden interviewet af Jyllands-Posten vedrørende transformation af industrihavne i Danmark. At være mere synlig i medierne omkring bevaring af industribygninger og -miljøer er en kerneopgave for selskabet. Det er derfor også væsentligt, at nyheder m.v. lægges på selskabets hjemmeside, ved opslag på facebookgruppen https://www.facebook.com/FabrikogBolig?locale=da_DK, Fabrik&Bolig og endeligt, at der på den digitale udgave af tidsskriftet på Tidsskrift.dk/Fabrik&Bolig/index ligger artikler fra tidligere årgange af årsskriftet.

Selskabets fortsatte arbejde kræver finansiering, og ved den netop afholdte generalforsamling 16. april 2024 på By og Land Danmarks sekretariat i København, blev det besluttet, at opkrævning af det årlige kontingent fremover sker umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen. Det betyder dels, at det er tydeligt, at det betalte kontingent er for det indeværende år og det giver dels bestyrelsen likviditet til at dække de løbende udgifter, der er til udgivelse af årsskriftet Fabrik&Bolig og til andre aktiviteter. Kontingentet for 2024 er uændret. Der blev valgt et nyt bestyrelsemedlem, museumsinspektør Matilde Jansen fra Industrimuseet i Horsens. Nils Kristian Zeeberg stillede ikke op til bestyrelsen og selskabet takker ham for hans mangeårige indsats.

Efter generalforsamlingen holdt etnolog og bestyrelsesleder ved Jakon og A/S Julius Nielsen oplæg om renovering af boligerne i Nyboder, der er fredet. Der var fokus på dels håndværksmæssige kompetencer og dels mulighed for at skaffe de rette byggematerialer.

Fabrik&Bolig

Fabrik&Bolig - Det industrielle miljø i Norden 2024 udkommer i december på engelsk og handler om jernbanelandskaber. Med artikler fra både Norge, Sverige, Finland og Danmark dækkes temaer om kulturarv i forhold til nationalromantik overfor rationel trafikdrift foruden jernbanernes kulturmiljøer og økosystemer. Konkrete eksempler om transformation af f.eks. centralværkstederne i Aarhus bliver også belyst. Hertil kommer som altid anmeldelser af bøger på dansk.

 

Besøg industrimuseer og kulturmiljøer

Op til en forhåbentlig solrig sommer med mulighed for udflugter gør selskabet opmærksom på nogle af de mange muligheder for at besøge og opleve industriudstillinger og industrilandskaber. Selskabet peger ved denne lejlighed tre muligheder, der har fokus på infrastruktur, som lægger sig op ad årets tema for Fabrik&Bolig. Jernbanemuseet i Odense er et væsentligt museum for at opleve tog gennem tiden og dykke ned i jernbanehistorie. Industrimuseet i Horsens rummer arbejderboliger foruden industrihistorie. Endelig har Industrimuseet i Frederiksværk sammen med Naturfredningsforeningen netop indviet tre vandreruter, der går gennem industrilandsskaber, som også inkluderer vandkraftens betydning.


https://www.jernbanemuseet.dk/

 
https://industrimuseet.dk/
 
https://indmus.dk/
 

God tur med ønsket om en god sommer med besøg på industrimuseer, i de industrielle kulturmiljøer og -landskaber.

Lene Skodborg
Formand
Selskabet til bevaring af industrimiljøer

Det nye Fabrik & Bolig er ude

Fabrik & Bolig 2023 er udkommet. Årets udgave er et temanummer om fredning og bevaring af industrimiljøer i de nordiske og baltiske lande. Få årets udgave ved at melde dig ind i Selskabet for Bevaring af Industrimiljøer i dag.