Om

Selskabets formål er at vække almen interesse for udforskning og dokumentation af industrialismens historie og for bevaring af industrialismens bygninger, anlæg, maskiner, boliger og miljøer. Dette sker ved afholdelse af fysiske som virtuelle foredrag, møder og ekskursioner gerne i samarbejde med bl.a. museer, trykt og digital udgivelse af skrifter eller anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser eller andre former for aktiviteter.

Det nye Fabrik & Bolig er ude

Fabrik & Bolig 2023 er udkommet. Årets udgave er et temanummer om fredning og bevaring af industrimiljøer i de nordiske og baltiske lande. Få årets udgave ved at melde dig ind i Selskabet for Bevaring af Industrimiljøer i dag.