Tidsskrift.dk/Fabrik&Bolig

FABRIK&BOLIG DET INDUSTRIELLE MILJØ I NORDEN

Årsskriftet udgives digitalt. Alle udgivelser siden 2017 er tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek et år forskudt i forhold til det trykte årsskrifts udgivelse.  

https://tidsskrift.dk/fabrikogbolig/index
Online ISSN: 2596-8106

Udgivelsen af tidsskriftet støttes økonomisk af Statens Kunstfond