The international committee for the conservation of the industrial heritageSelskabets formand er født national repræsentant. Formanden deltager i TICCIHs årsmøder og leverer de periodiske nationale rapporter.

TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage