Nordisk samarbejde

Selskabet til bevaring af industrimiljøer har en række nordiske samarbejder, der rækker ud over udgivelsen af Selskabets årsskrift FABRIK&BOLIG DET INDUSTRIELLE MILJØ I NORDEN. 

Selskabet arbejder bl.a. sammen med dens svenske søsterorganisation Svenska Industriminnesföreningen.
https://www.sim.se/

Selskabet har også tæt kontakt til Center for Kulturarv under Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark.
https://slks.dk/omraader/kulturarv