Arrangementer

Selskabet til bevaring af industrimiljøer arrangerer løbende byvandringer, oplæg og foredrag om aktuelle temaer inden for bevaring af kulturmiljøer og industrimiljøer. 

Dette sker bl.a. sammen med vores samarbejdspartnere Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Teknologihistorisk Selskab og Historisk Teknologi, HITIK, samt en række museer med speciale i industrihistorie.

Hold dig opdateret her på Selskabets hjemmeside.

First call for sessions

TICCIH - the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – is hereby inviting you to its 19th congress under the theme “Heritage in action: Legacies of industry in future making” in Kiruna, August 25 – 30, 2025. We invite interested researchers and practitioners to submit proposals for conference sessions. 

Submit your session abstract of no more than 300 words describing the objectives/topic of the session/roundtable talk, and a short description of each paper presented (if applicable). You can also attach one picture, figure, or table (png/jpg). Every submission also needs to attach a short bio of each presenter and chair (total 250 words)

 

Deadline of call for sessions: September 1, 2024

Submissions are to be made online at: https://ticcih2025-kiruna.se/first-call


Se mere om TICCHI her

Generalforsamling 2024

I henhold til selskabets vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer.

Tirsdag den 16. april 2024, klokken 19.00-21.30, Hos By og Land Danmark, Borgergade 111, 1300 København K (indgang fra enten Haregade eller Gernersgade. Foreningen ligger på baghusets 1. sal) 

Selskabets generalforsamling afholdes hos By og Land Danmark. Det er nemt at komme til med tog, bus og cykel. Der vil i forbindelse med foredraget blive serveret en forfriskning.  

Efter GF vil etnolog Anja Olsen, bestyrelsesleder hos JAKON og A/S Julius Nielsen, holde et oplæg om renovering og bevaring af bl.a. Nyboder og tale om fremtidens bevaringsværdige bygninger og byggeprincipper. 

Derfor skal vi bede om, at du tilmelder dig på medlem@fabrikogbolig.dk 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg: 

  a. To bestyrelsesmedlemmer

  b. To suppleanter

  c. To revisorer

  d. En revisorsuppleant

 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Forslag skal indsendes pr. mail eller ordinær post til formanden senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.


Forslag sendes til:

Lene Skodborg

lene.skodborg@mail.dk