Arrangementer

Selskabet til bevaring af industrimiljøer arrangerer løbende byvandringer, oplæg og foredrag om aktuelle temaer inden for bevaring af kulturmiljøer og industrimiljøer. 

Dette sker bl.a. sammen med vores samarbejdspartnere Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Teknologihistorisk Selskab og Historisk Teknologi, HITIK, samt en række museer med speciale i industrihistorie.

Hold dig opdateret her på Selskabets hjemmeside.

Generalforsam-ling 2023

Tirsdag den 18. april 2023, klokken 19.00-21.30, på Vartov, Farvergade 27D, 2 sal. I Organisationen Danske Museers lokaler.Selskabets generalforsamling afholdes på Vartov. Det er nemt at komme til med tog, bus og cykel. Der vil i forbindelse med foredraget blive serveret en forfriskning.
Efter GF vil formanden Lene Skodborg holde et oplæg om dokumentation og formidling i 2022 på Det Grønne Museum af Kopenhagen Fur i Glostrup og sætte denne opgave i relation til selskabets videre arbejde med bevaring af fysiske industrimiljøer og med arbejdslivets historie.
Derfor skal vi bede om, at du tilmelder dig på lene.skodborg@mail.dk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg:
a. En formand
b. To bestyrelsesmedlemmer
c. To suppleanter
d. To revisorer
e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag skal indsendes pr. mail eller ordinær post til formanden senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

Forslag sendes til: 
Lene Skodborg 
M lene.skodborg@mail.dk