Arrangementer

Selskabet til bevaring af industrimiljøer arrangerer løbende byvandringer, oplæg og foredrag om aktuelle temaer inden for bevaring af kulturmiljøer og industrimiljøer. 

Dette sker bl.a. sammen med vores samarbejdspartnere Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Teknologihistorisk Selskab og Historisk Teknologi, HITIK, samt en række museer med speciale i industrihistorie.

Hold dig opdateret her på Selskabets hjemmeside.

Generalforsamling 2024

I henhold til selskabets vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer.

Tirsdag den 16. april 2024, klokken 19.00-21.30, Hos By og Land Danmark, Borgergade 111, 1300 København K (indgang fra enten Haregade eller Gernersgade. Foreningen ligger på baghusets 1. sal) 

Selskabets generalforsamling afholdes hos By og Land Danmark. Det er nemt at komme til med tog, bus og cykel. Der vil i forbindelse med foredraget blive serveret en forfriskning.  

Efter GF vil etnolog Anja Olsen, bestyrelsesleder hos JAKON og A/S Julius Nielsen, holde et oplæg om renovering og bevaring af bl.a. Nyboder og tale om fremtidens bevaringsværdige bygninger og byggeprincipper. 

Derfor skal vi bede om, at du tilmelder dig på medlem@fabrikogbolig.dk 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Valg: 

  a. To bestyrelsesmedlemmer

  b. To suppleanter

  c. To revisorer

  d. En revisorsuppleant

 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Forslag skal indsendes pr. mail eller ordinær post til formanden senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.


Forslag sendes til:

Lene Skodborg

lene.skodborg@mail.dk